Očkování proti onemocnění COVID 19

 

  • Pokud patříte k naším stálým pacientům a máte závažné dlouhodobé onemocnění srdce, které je rizikové pro COVID, kontaktujte prosím naší ambulanci v ordinačních hodinách. 
  • Bude Vám poskytnut kód pro registraci pro očkování pro osoba s chronickým onemocněním. 
  • Pomocí kódu se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce MZ ČR. V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021, tzn. do tohoto data je nutno provést registraci v centrálním rezervačním systému.
  • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti, kartičku zdravotní pojišťovny  a lékařskou zprávu potvrzující Váš zdravotní stav (stačí z Vaši poslední návštěvy). Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.